Psykososialt arbeidsmiljø

Type: 
Organisasjonsutvikling

Hemis er leverandør av mange ulike tjenester knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. Eksempelvis kommunikasjon, konflikthåndtering, arbeidsglede, motivasjon, karriereveiledning etc.