Omstilling- og endringsprosesser

Type: 
Organisasjonsutvikling

Vi har lang erfaring i ulike omstillings- og endringsprosesser, og kan derfor være aktive og nyttige bidragsytere/rådgivere i slike prosesser. Både før, under og etter en omstillingsprosess.