Om Hemis

 

Hemis har mange års erfaring med bedriftshelsetjeneste fra de ledende bedriftene innen de fleste bransjer i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har i dag avdelinger i Bodø, Tromsø og Alta. Hemis tilbyr en mulighet til å dele denne erfaringen med alle bedrifter som er opptatt av å ta vare på sin viktigste ressurs - de ansatte.

  • HEMIS er Nord-Norges ledende totalleverandør av HMS-tjenester.
  • HEMIS er godkjent av Arbeidstilsynet.
  • HEMIS skal bidra aktivt til verdiskapningen hos våre kunder ved å bistå med å skape god helse, godt miljø og god sikkerhet for våre kunder.

Hemis tar sikte på å kunne dekke et vidt spekter av behov fra bedriftenes side, og ha den nødvendige spisskompetansen innen de ulike feltene. Hemis er stolt av å kunne tilby de fleste tjenester som erfaringsmessig er viktige for bedriftene, for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.  Vi er rustet til å ta på oss de fleste oppdrag, og kan også tilby kreative og nytenkende løsninger/ideer. Det er imidlertid i den enkelte virksomhet at arbeidet skal foregå, og det er bare i et samarbeid med denne at vi alle virkelig kan lykkes.

 

Hemis tilbyr fleksible kundetilpassede avtaleformer - standard serviceavtaler eller prosjektbaserte avtaler.