Lederutv./lederstøtte

Type: 
Organisasjonsutvikling

Vi tilbyr lederstøtte/coaching og skreddersyr lederutviklingsprogram rettet mot den daglig ledelsesutøvelse.