Internkontrollsystem

Type: 
Arbeidsmiljø

 
Alle virksomheter skal ha Internkontroll. Hemis kan være en sparringspartner ved utvikling og revisjon av internkontrollsystemer i bedriften. Hemis kan veilede i prosessen, samt gjøre konkrete kartlegginger og risikovurderinger som skal ligge til grunn for utforming av handlingsplan.