AKTUELT

Hemis arrangerer HMS-kurs for ledere og HMS oppfriskningskurs i Narvik 7....

Kurs i oppmerksomt nærvær,-Mindfulness arrangeres i Troms...

Hemis AS, avd. Tromsø har satt opp datoer for flere ulike kurs vinter...